Фирма ЙОДОРМИ

Свържи се с фирма ЙОДОРМИ

Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство, складиране, съхранение и дистрибуция на стоки; консултации; продажба на стоки от собствено производство; както и всякакви други незабранени със закон дейности /след получаване на изискваното по закон разрешение за извършване на съответната дейност/.

гр. Варна, ул. ул. ПАРИЖКА КОМУНА 26