Фирма ЙОМАМА ФЕШЪН

Свържи се с фирма ЙОМАМА ФЕШЪН

Консултантска, търговска и посредническа дейност, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид, услуги, производство, маркетинг, сделки с недвижими имоти, реклама, търговия на едро и дребно с всякакви стоки, внос и износ на стоки и услуги, ресторантьорство, хотелиерство, спедиционни услуги, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всички други незабранени от закона дейности

гр. София, ул. Георги Райчев 17А