Фирма ЙОМОНИ – Д

Свържи се с фирма ЙОМОНИ – Д

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ПРЕПРОДАВАНЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОТКРИВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, ФРЕШ БАРОВЕ, КАФЕ-АПЕРИТИВИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.

гр. Пазарджик, ул. Никола Фурнаджиев 5