Фирма ЙОНИ БИЛД

Свържи се с фирма ЙОНИ БИЛД

Търговска дейност на едро и дребно с всякакъв вид стоки, разрешени от закона; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; ресторантьорство и сладкарство, организиране на заведения за обществено хранене; извършване на транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина; строителство, сделки с недвижими имоти; производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция; изграждане и стопанистване на фотоволтаични системи, както и извършването на всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, като дейностите, за които се изисква разрешение (лиценз), ще бъдат упражнявани след получаването му.