Фирма ЙОНИК ШОП

Свържи се с фирма ЙОНИК ШОП

1. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;
2. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;
3. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО;
4. КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА;
5. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ;
6. ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ;
7. СТОКОВ КОНТРОЛ;
8. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ;
9. ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ПОД ФОРМАТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ;
10. ХОТЕЛИЕРСТВО /С ИЗКЛ. НА ЧЛ.2 Т. З ОТ ТЗ/;
11. ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;

гр. Пловдив, ул. УЛ. РАЙКО ДАСКАЛОВ 8