Фирма Йор Проджект

Свържи се с фирма Йор Проджект

покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни, превозни сделки на пътници и товари, включително международен транспорт; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; хотелиерство и ресторантьорство; туроператорски услуги и туристическо агентиране; посредничество при продажба и отдаване под наем на недвижими имоти; отдаване под наем на недвижими имоти; лизинг; внос-износ; реекспорт; организиране на курсове за обучение, квалификационни курсове, учебни школи, семинари и други форми на преподавателска и възпитателна дейност и други незабранени от българското законодателство сделки и услуги; цялостно строителство на сгради и съоръжения; строително-монтажни услуги; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговски сделки и услуги; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, управление на проекти, проектиране, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона

гр. София, ул. Цар Борис III 1 – Бизнес сграда “Граве”