Фирма ЙОСКО – 2021

Свържи се с фирма ЙОСКО – 2021

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО НА СТОКИ ИЛИ ДР.ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ,КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА

гр. София, ул. 513 – та 47