Фирма Йов 72

Свържи се с фирма Йов 72

Търговия на дребно с хранителни стоки; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на дребно и едро; комисионна, спедиционна, складова дейност; външнотърговска дейност; превоз на товари в страната и чужбина; хотелиерска и ресторантьорска дейност; земеделие и хранително-вкусова промишленост; сервизна дейност; търговско посредничество, представителство на чуждестранни и местни физически и юридически лица в страната и чужбина; производство, преработка, изкупуване, съхранение и търговия с и без посредничество в прясно и преработено състояние, внос, износ и реекспорт на всички видове селскостопански, хранителни, потребителски и промишлени стоки; всички дейности, незабранени от законодателството на Република България.

с. Згориград, ул. ул. ВРАТИЦА 26