Фирма ЙОВИН ПРОГРЕС

Свържи се с фирма ЙОВИН ПРОГРЕС

Производство на опаковки, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, производство на пластмасови изделия с цел продажба, комисионна, складова, лизингова, търговска, транспортна и друга дейност на търговско представителство и посредничество, реекспорт, туризъм, извършване на проектантски, консултантски услуги, внос и износ на стоки и услуги за потребление разрешени от закона, както и всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

гр. Асеновград, ул. ул.”Княз Борис I” 38