Фирма К енд Р Транс

Свържи се с фирма К енд Р Транс

Транспортни услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена от закона, която е търговска по смисъла на Търговския закон.