Фирма К37

Свържи се с фирма К37

търговска дейност в страната и в чужбина – търговия на дребно; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и извършване на всички други дейности и услуги, които не противоречат на законите в република българия

гр. Пловдив, ул. Къпина 22