Фирма КАД ДИЗАЙН СТУДИО

Свържи се с фирма КАД ДИЗАЙН СТУДИО

ИНТЕРИОРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩА,ПРОМИШЛЕНИ,СТОПАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ. УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ.РЕКОНСТРУКЦИИ И ПРЕУСТРОЙСТВА НА СГРАДИ, КОНСУЛТАЦИИ И ПРЕДПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ.СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ОБЗАВЕЖДАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ,МОДЕЛИРАНЕ.ДИЗАЙНЕРСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ,РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА И СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Телефон: 0898416708