Фирма КЪЛБИЦА 2020

Свържи се с фирма КЪЛБИЦА 2020

Търговия с пакетирани и непакетирани стоки, включително млечни продукти; Покупка на стоки с цел продажба в първоначален, прeработен или обработен вид; Търговско представителство и посредничество; Вътрешна и външна търговия, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.