Фирма КАЛИПТОС

Свържи се с фирма КАЛИПТОС

ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ ПО ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ, ГРАВИРАНЕ, ОГЪВАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ И НЕМЕТАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ДЕТАЙЛИ И ЗАВЪРШЕНИ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; РЕЕКСПОРТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, СУРОВИНИ И МАШИНИ; ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО), КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА С НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. Монтана, ул. ул. ИНДУСТРИАЛНА 24