Фирма КАЛЬО – 76

Свържи се с фирма КАЛЬО – 76

Куриерски, транспортни и спедиционни услуги в страната и чужбина; вътрешно и външно търговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, посредническа дейност, разносна търговия, производство на дървен материал и изделия от него, производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия, строителство, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на животинска и селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, туристически услуги и дейности, ресторантьорска дейност, търговия с автомобили, техническо обслужване и ремонт на автомобили, операции с недвижими имоти, наемодателна дейност, превоз на пътници и товари, както и всяка друга незабранена от закона дейност, като за дейностите, за които е необходим лиценз, ще се извършват след снабдяването с такъв.

гр. Кърджали, ул. ул.”Генерал Делов” 6