Фирма КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА 2021

Свържи се с фирма КАМЕЛИЯ МЛАДЕНОВА 2021

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВНОСНО-ИЗНОСНА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ НА ВСЯКАКВИ ПРОМИШЛЕНИ И ДРУГИ СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ОТКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ ЗА ПРОДАЖБА НА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, КАФЕ, ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

гр. Берковица, ул. кв. Раковица, ул. Малина 15