Фирма КАМЕЯ 1989

Свържи се с фирма КАМЕЯ 1989

Покупка на стоки и други вещи c цeл да ги пpeпpoдaде в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество, преработка и реализация на плодове и зеленчуци, на риба и рибни продукти, на селскостопанска продукция за вътрешния и външния пазар, включително производство и реализация на местни и млечни продукти, както и всяка друга дейност, не забранена от закона.

гр. Варна, ул. ул. Княз Борис 111, Бизнес център Димят, офис 20