Фирма КАНЕВ-2020

Свържи се с фирма КАНЕВ-2020

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ И ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ. СТРОИТЕЛНИ, ДОВЪРШИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ. ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД. КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ. ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО. СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ. ПОКУПКА И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ,КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

гр. София, ул. ул.”Тодор Каблешков” 1

Телефон: 0877 605505