Фирма КАНОПОЛИ

Свържи се с фирма КАНОПОЛИ

КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ; УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, А КОГАТО Е НЕОБХОДИМО, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НАЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ТОВА.