Фирма КАПИ – ВИДЕО

Свържи се с фирма КАПИ – ВИДЕО

Фотографска и кинематографична дейност, кетъринг, ресторантьорство и хотелиерство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, както и всяка друга дейност, която не е незабранена от закона.

гр. Костинброд, ул. Панайот Волов 49