Фирма КапроРент

Свържи се с фирма КапроРент

придобиване, наемане и отдаване под наем на превозни средства и други движими и недвижими вещи, складова дейност, транспортни и спедиционни услуги, покупка, продажба, търговия, търговско представителство и посредничество, маркетинг, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, ремонтни дейности както и всички останали дейности, не забранени със закон като за извършването на дейностите, за които законодателството изисква разрешение или лиценз, ще се извършват след получаване на надлежно разрешение.

гр. София, ул. ул. 13ти Март 19