Фирма КАР МДН ГРУП

Свържи се с фирма КАР МДН ГРУП

Търговия и производство на различни видове стоки, външна търговия, посредническа дейност, внос и износ, международен и вътрешен транспорт, туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, сервизна дейност, консултантска и рекламна дейност и различни видове услуги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

с. Габра, ул. ул.Бор 15