Фирма КАРААГАЧ ОН САУНД

Свържи се с фирма КАРААГАЧ ОН САУНД

Организиране на събития с културен характер; организиране на публични мероприятия; разпространение и опазване на културни ценности в областта на музиката, танца и други изкуства, чрез организиране и провеждане на концерти и други музикални и/или танцови фестивали и публични мероприятия; медийни прояви и рекламни кампании; извършване на услуги включително консултантски, счетоводни и други услуги; покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външнотърговска дейност; търговско посредничество и представителство; бартерни, комисионни сделки; спедиторски и превозни сделки; складови сделки; ресторантьорство, хотелиерство; сделки с интелектуална собственост; рекламна, фотографска, информационна и програмна дейност; дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

гр. София, ул. Лозенска планина 13

Телефон: 028513455