Фирма Караван Парк София

Свържи се с фирма Караван Парк София

покупко-продажба на кемпери, каравани, автомобили и други машини и съоръжения свързани с рекреационна дейност; отдаване под наем на кемпери, каравани, мотопеди, велосипеди, лодки, моторни превозни средства с висока проходимост; наемане на авто паркове; отдаване под наем на парко места в авто паркове; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с всякакъв вид стоки за промишлено и лично потребление, разрешени от закона; счетоводни услуги; вътрешно и външнотърговски сделки; продажби на стоки собствено производство; проектантски и строителни дейности; разкриване на собствени търговски обекти; покупка на стоки с цел продажба; предприемаческа дейност; маркетингови предприятия; рекламна дейност; кетъринг услуги; туристическа дейност и ресторантьорство; консултантска дейност; изготвяне на инвестиционни проекти; представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; спедиторска и транспортна дейност; разработка на информационни технологии и производствени иновации; покупко-продажба на недвижими имоти, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, позволена от закона.

гр. София, ул. ул. Казбек 57-Б