Фирма КАРЕР 12

Свържи се с фирма КАРЕР 12

покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; транспортна, хотелиерска, туристическа, рекламна, импресарска дейност и други услуги; комисионна, спедиционна и превозна дейност; рекламна дейност и маркетингови проучвания; търговско представителство и посредничество; строителна и предприемаческа дейност; сделки с недвижими имоти; покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, включително и всички други дейности, незабранени със закон.

гр. Варна, ул. ПОП ДИМИТЪР 18