Фирма КАРЛЕВА 1603

Свържи се с фирма КАРЛЕВА 1603

Tърговия на дребно чрез поръчки по поща, телефона или интернет; всички видове дейности и услуги, свързани с търговия на едро и дребно на различни видове стоки и продукция, изкупуване, продажба, външнотърговска дейност, внос и износ – във всички разновидности, разрешени от закона, разносна търговия, амбулантна търговия; производство на дрехи и играчки, търговия с облекло и играчки; Търговия с части и принадлежности за автомобили, всички видове дейности и услуги, свързани с разкриване и експлоатация на магазини и складове за собствени нужди и за отдаване под наем; всички видове основни и съпътстващи търговски дейности с недвижимо и движимо имущество и услуги, както на територията на Република България, така и зад граница на територията на държави членки на Европейския съюз и не членуващи в този съюз, складови дейности, стоков контрол и представителство; всички видове дейности и услуги, свързани с агентство и реклама, търговско предприемачество, търговско посредничество, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; всички видове дейности и услуги не забранени от закона и разрешени от българските закони и законите на други държави, както членки на Европейския съюз, така и нечленуващи в ЕС.

гр. Свищов, ул. ул.Екзарх Антим първи 2