Фирма КАС-СОФИЯ

Свържи се с фирма КАС-СОФИЯ

Продажба и сервиз на фискални устройства, везни и търговско оборудване, софтуерни и информационни услуги, производстово и търговия с мебели, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

Уебсайт: www.kaserviz.bg; www.kaserviz.com