Фирма КАСИБО КОМЕРС

Свържи се с фирма КАСИБО КОМЕРС

търговия на дребно с месо и месни продукти, търговия на промишлени и хранителни стоки, в това число и алкохолни и спиртни изделия /при спазване на законовите изисквания за това/ в страната и чужбина; търговия с изделия на тютюневата промишленост; транспортни и спедиторски услуги, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; хотелиерство и ресторантьорство; вътрешен и международен туризъм; разкриване на кафе – аперативи; автосервизи и автомонтьорски услуги; строително – монтажна и ремонтни дейности; изкупуване на селско – стопанска продукция от растителен и животински произход, преработка и продажба на същите; В и К услуги; импресарска дейност; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; търговско посредничество и агентство; организиране на курсове и семинари; външнотърговска дейност; комисионна и консигнационна търговска дейност; рекламна дейност; търговски сделки с недвижими имоти; маркетинг; разкриване на заведения за забавление, както и всякакви други дейности, позволени от закона и неизискващи различен от търговския режим на регистрация.

гр. Плевен, ул. ГЪЛЪБЕЦ 5