Фирма Къща на изгряващото слънце- Йорданка Василева

Свържи се с фирма Къща на изгряващото слънце- Йорданка Василева

търговска дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки; разкриване на заведения за обществено хранене, в т.ч заведения за бързо хранене, магазини за хранителни стоки, цигари, алкохол и др; разкриване на магазини – бутици за продажба на дрехи и др; търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; международна търговия на стоки; проектиране, изграждане, ремонт и реализация на строителни обекти и други недвижими имоти ; отдаване под наем и наемане на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; строителство и проектиране; складова, лизингова и рекламна дейност; хотелиерска дейност, туристическа дейност, транспортна дейност, превози, спедиция и логистика в страната и чужбина, както и всички останали незабранени от закона дейности, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.

гр. Етрополе, ул. ул. “Никола Михайлов” 17