Фирма КАСТРО 21

Свържи се с фирма КАСТРО 21

дизайн, изработка и търговия с облекла и аксесоари; дизайн, изработка и търговия на авторски карикатури и шаржове върху различни носители; търговия със стоки от всякакъв вид; рекламна и консултантска дейности; търговско представителство, посредничество и агентство, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закон

гр. Куклен, ул. Александър Стамболийски 124