Фирма КАТАЛЕЯ КЛИЙНИНГ

Свържи се с фирма КАТАЛЕЯ КЛИЙНИНГ

Услуги по почистване на търговски, битови и промишлени помещения и обекти; транспортна и превозна дейност; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

с. Храбърско, ул. ул. Акация 8

Телефон: 0894466855