Фирма Кей ЕС ВИ Консултинг

Свържи се с фирма Кей ЕС ВИ Консултинг

Финансово консултантска дейност, управленско, инвестиционно и проектно консултиране; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; търговски операции с недвижими имоти; развойна, инженерингова и проектантска дейност; извършване на всяка друга дейност, незабранена със закон.
Сделките и дейностите за които е необходимо разрешение, съгласно законите на Република България, се извършват след получаването на такова разрешение от компетентните органи.

гр. София, ул. ул. Голаш 14