Фирма КЕЙТ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма КЕЙТ ИНВЕСТ

ЗЕМЕДЕЛИЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО СЪЗДАВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАЙНИ НАСЪЖДЕНИЯ, TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, ИMAЩA ЗA ПPEДMET BCЯKAKЪB BИД CTOKИ, HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗИ НА СТОКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛОГИСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр. Свиленград, ул. България 156