Фирма Керът Ренталс

Свържи се с фирма Керът Ренталс

Покупко – продажба и отдаване под наем на пътни превозни средства и оборудване, консултантски услуги, посредничество и представителство на физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона.

гр. София, ул. ул. Мечка 35