Фирма КЕРЕМИДЧИЕВ ИНВЕСТ

Свържи се с фирма КЕРЕМИДЧИЕВ ИНВЕСТ

Инвестиране в различни видове финансови инструменти; придобиване, управление на недвижими имоти и търговия с такива; консултантска дейност; провеждане на курсове и обучения; вътрешно и външнотърговска дейност; маркетингова дейност; сделки с интелектуална собственост и ноу-хау; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; както и всяка друга, незабранена от действащото законодателство, дейност.

гр. София, ул. ул. „Светлоструй“ 4