Фирма КЕШ КОРНЪР

Свържи се с фирма КЕШ КОРНЪР

Финансово-консултиране: консултантска дейност, общо управление, администриране, финансово управление, управление на кадрите, маркетинг, производство, информационни технологии и специализирано консултиране, кариерно консултиране, стратегическо планиране, финансово консултиране свързано с ефективно управление на средства, разпределение на бюджети, правилни външни инвестиции, изготвяне на бизнес планове за финансиране, изготвяне на инвестиционни проекти, помощ при водене на кореспонденция и преговори на различни езици.
Комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна дейност, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, откриване на магазини за продажба на хранителни и промишлени стоки и други подобни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност в страната и чужбина, както и други дейности, които подпомагат или допълват основния предмет и не противоречат на Българското законодателство