Фирма КИЙСТОУН БГ

Свържи се с фирма КИЙСТОУН БГ

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ДОБИВ И ПРОДАЖБА НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СОНДАЖНА ДЕЙНОСТ; РАЗРУШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ; КОМПЛЕКСНА ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОМПЛЕКСНО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА СГРАДИ, ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С ГРАЖДАНСКО И ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Шумен, ул. ДОКТОР ЗАМЕНХОФ 16

Телефон: 0884024433