Фирма КИКО 2021

Свържи се с фирма КИКО 2021

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ , РЕСТОРАНТЬОРСКА И ХОТЕЛИЕРСКА ДЕЙНОСТ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ, РЕКЛАМНА, ПРЕВОДАЧЕСКА, ИЗДАТЕЛСКА,КОНСУЛТАНСКА ,ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЗИНГ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, КАКТО И ВСИЧКИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА. ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМА ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКОВА И СЪОТВЕТНИТЕ РЕГИСТРАЦИИ.

гр. Монтана, ул. ЖЕРАВИЦА 20А