Фирма КИКО 67-ОТ и С

Свържи се с фирма КИКО 67-ОТ и С

Строително-монтажни работи на осигурителна техника и сигнализация в ЖП транспорта, консултиране и консултации при изготвянето на проекти, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон. Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение (лиценз) от съответен държавeн и/или общински орган, ще бъдат извършени след набавянето на тези необходими разрешения (лицензи).

гр. Кюстендил, ул. ул. Каблешков 18

Телефон: 0886807857