Фирма КИКО-ДУДО

Свържи се с фирма КИКО-ДУДО

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови, лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.

с. Дамяница, ул. Вихрен 30