Фирма Кико експрес 94

Свържи се с фирма Кико експрес 94

Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и извън нея; рекламни услуги, производство и продажба на стоки от собствено производство; спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и международен транспорт; хотелиерство; създаване и експлоатация на заведения за обществено хранене; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги; складови и лицензионни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви други незабранени със закон дейности.

гр. Нова Загора, ул. Михаил Герджиков 20А