Фирма КИМ СИСТЕМС

Свържи се с фирма КИМ СИСТЕМС

ПРОУЧВАНИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ, РАЗРАБОТКА, КОНСТРУИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, СЕРВИЗ, ПРОИЗВОДСТВО И ПЛАСМЕНТ НА КОМПЮЪРНИ АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ, ЛОКАЛНИ И ГЛОБАЛНИ МРЕЖИ ОТ КОМПЮТЪРНИ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ГРАФИЧНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИДЕОИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИСОКОНАДЕЖДНИ СИСТЕМИ ЗА ТЕЛЕМАТИКА И ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ, КОМУНИКАЦИОННИ И СЪОБЩИТЕЛНИ СИСТЕМИ, РАДИОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ И СИСТЕМИ, АУДИО И ВИДЕО ТЕХНИКА И СИСТЕМИ И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.