Фирма КИРИЛ ДОБРЕВ – ДЖАН АДАНА КЕБАП

Свържи се с фирма КИРИЛ ДОБРЕВ – ДЖАН АДАНА КЕБАП

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТСОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, КАФЕ, БИРА,СКАРА, ДЮНЕР, БЕЗАЛКОХОЛНИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ И НАПИТКИ; ТЪРГОВИЯ С НЕХРАНИТЕЛНИ и ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, КОНФЕКЦИЯ и ДР; ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ – ПАВИЛИОНИ, МАГАЗИНИ И ДР., ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕСТОРАНТьОРСТВО; ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТКА; СТРОИТЕЛНИ, ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

гр. Пещера, ул. Орешак 19