Фирма КК ТРАНС – 1

Свържи се с фирма КК ТРАНС – 1

превоз на пътници и товари в страната и чужбина с всички видове транспорт – лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен /след издавен на лиценз – при необходимост/, предоставяне на услуга – „пътна помощ”, разкриване на автосервизи, възстановителни автотенекеджийски и бояджийски услуги на леки и лекотоварни автомобили, строително монтажни услуги, бояджийски услуги, изграждане на ел.инсталации и ВиК инсталации, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно с хранителни, промишлени и непромишлени стоки, с нови и употребявани автомобили и резервни части за тях, цигари и алкохол/след снабдяване с лиценз/, комисионна и консигнационна дейност, производство, преработка и реализация на едро и дребно на селскостопанска и животинска продукция, откриване на заведения за обществено хранене, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги, както и всякаква друга търговска дейност и услуги, незабранени със закон

с. Сандрово, ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 17