Фирма КЛЪСТЪРМАРКЕТ – БЪЛГАРИЯ

Свържи се с фирма КЛЪСТЪРМАРКЕТ – БЪЛГАРИЯ

РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ ПО ПОДСЛОНЯВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ И ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ (ХОСТИНГ), КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – ВНОС И ИЗНОС, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, АГЕНТСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

гр. София, ул. пл. Славейков 11