Фирма КЛАУДИФИКС

Свържи се с фирма КЛАУДИФИКС

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ; ЕЛЕКТРОННА
ТЪРГОВИЯ; ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ
ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ
ОБРАБОТЕН ВИД, ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ПРЕВОЗНА
ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ НА
ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВИЯ И ЦИГАРИ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО
СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА,
СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ; ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧЕТАРСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ТЪРГОВИЯ С ТЪМНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ТЕХНИТЕ СПЛАВИ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ЛИЗИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ИЗРИЧНО ОТ ЗАКОНА.

гр. Кърджали, ул. ДЖ. ВАШИНГТОН 1