Фирма КЛИНКЕР ГЛАС 2020

Свържи се с фирма КЛИНКЕР ГЛАС 2020

ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ДОГРАМА И СТЪКЛЕНИ ФАСАДИ, СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАЛЕНА СЪС ЗАКОН. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКАВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ДРУЖЕСТВОТО ПРЕДПРИЕМА ИЗВЪРШВАНЕТО Й СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ, ОСВЕН АКО ЗАКОНЪТ ПОЗВОЛЯВА ИЗВЪРШВАНЕТО Й ПРЕДИ ТОВА.

гр. София, ул. “7-МА” 4