Фирма КМТРОНИК

Свържи се с фирма КМТРОНИК

Производство и продажба на ел. платки; строителство, покупка, обзавеждане или реконструкция на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, проектантска и инженерингова дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на селскостопански стоки; търговия на дребно и едро с хранителни продукти, промишлени стоки, напитки и тютюневи изделия; вътрешен и международен туризъм; комисионни; лицензионни; спедиционни и превозни сделки; транспортни и таксиметрови услуги; ресторантьорски и хотелиерски услуги; рекламни, информационни, програмни и др. услуги; бартерни и лизингови сделки; изкупуване и търговия с билки, както и всички дейности незабранени от закона.

гр. Горна Оряховица, ул. Княз Борис Първи 44