Фирма КН ИНДЪСТРИ

Свържи се с фирма КН ИНДЪСТРИ

ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ И АВТОЧАСТИ , ДЕЙНОСТ НА АВТО-КЪЩИ. ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ. ТРАНСПОРТ С АВТОВОЗ, ВНОС И ИЗНОС. ТЪРГОВИЯ И ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА СТОКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО. ТЪРГОВИЯ С ГУМИ И ГОРИВОСМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ.АВТОСЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, ВУЛКАНИЗАЦИЯ МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ГУМИ, СТРОИТЕЛСТВО.ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ. РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ. ТЪРГОВСКИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ТЗ.

Телефон: 0893712940