Фирма КНУХМ

Свържи се с фирма КНУХМ

Реклама, консултации и продажба на стоки, търговско представителство и посредничество, както в страната, така и в чужбина и всякакъв вид търговска дейност, незабранена от закона.

гр. София, ул. бул. “Витоша” 25